Home   |   Traditie   |   Energie   |   Behandeling   |   Therapeut   |   Voor wie   |   Links   |   Natuursite

De Reiki Therapeut

De Reiki therapeut is degene die een ander kan behandelen. Hij of zij (ik zal de therapeut voor het gemak aanduiden met hij) heeft de Reiki cursus gevolgd. Tijdens deze cursus, die iedereen kan volgen, wordt iemand door een Reiki Master "ingewijd". Dit is een gebeurtenis waarbij het energiekanaal wordt geopend en iemand kan daarna de energie doorgeven. Met een inwijding krijg je een graad. Bij de eerste inwijding krijg je dus de eerste graad. Er zijn drie inwijdingen in Reiki. Bij de meeste cursussen haal je eerst de eerste graad, en na een aantal maanden of zelfs jaren de tweede graad, en nog later de derde graad. Door de laatste wordt iemand Master. Maar er komt, in mijn ogen, meer bij kijken, voordat iemand ook een goede therapeut is.

Hier volgt mijn zienswijze. Een Reiki cursus duurt meestal twee of drie dagen. Er wordt dan de tijd genomen om iemand duidelijk te maken wat Reiki precies inhoudt, en wat er dan zal veranderen in je leven. Want Reiki heeft zeker invloed op je leven. Het is ook zo dat je Reiki gaat doen voor jezelf. Dit betekent dat je in de eerste plaats Reiki een plaats zal geven in je eigen leven, en voor je eigen ontwikkeling zal inzetten. Dus niet voor anderen! Er zijn namelijk mensen die zeggen: ik wil Reiki doen om mijn moeder te helpen. Dat is heel nobel, maar je voegt in de eerste plaats iets aan jezelf toe. En daarnaast kun je anderen helpen.

Na een uitleg over wat Reiki is, en de geschiedenis van Reiki, kan de inwijding plaatsvinden. De inwijding is een proces dat geheim blijft, dus de cursist mag zijn ogen niet opendoen. Dat vind ik ook logisch, want aan die kennis heb je ten eerste niets, en ten tweede ben je er op dat moment niet klaar voor. Reiki gaat in stappen, en je leert alleen wat je moet weten. Als je net begint met je opleiding voor dierenarts, ga je ook niet meteen leren hoe je een paard moet opereren. Het moment van de inwijding is heel sereen en rustig. De Master voert een aantal symbolen uit en de cursist zit rustig. Vanaf dat moment kan de energie stromen.

Dan kan de cursist gaan oefenen. Tijdens de cursus oefenen cursisten op elkaar. Niet alleen zal hij oefenen met het voelen van de energie, maar ook met de effecten op zichzelf. Door Reiki wordt je gevoeliger voor indrukken, voor emoties en voor "het zesde zintuig", dus intuitie. Ook daar moet je mee leren omgaan. Dit vergt zelfkennis en doorzettingsvermogen. Het is een feit dat een Reiki therapeut in de eerste plaats zichzelf moet kennen, voordat hij iemand anders kan gaan helpen. Dat geldt trouwens voor elke hulpverlener. Oefening is belangrijk voor iemand met Reiki. Je ervaart opeens veel meer van alles om je heen: gedrag van mensen, je emoties die zeer duidelijk doorkomen, intense dromen 's nachts... Er komt heel wat bij in je leven.

Er zijn ook Reiki cursussen die iemand in een weekend, of zelfs in een dag Reiki Master maken. Na de uitleg over oefening, mag het dus duidelijk zijn dat je jezelf dan wel Master mag noemen, maar dat je dan nog niet noodzakelijk een goede therapeut zal zijn. Daar komen ook nog persoonlijke vaardigheden bij kijken. Wat ik belangrijk vind in een therapeut is het volgende:
  • respect naar client
  • openstaan voor alle communicatie van client
  • client ondersteunen, maar niet afhankelijk maken
  • laat de client beslissen wat er wel en niet mag gebeuren
  • professionele houding, dus niet mee gaan in emoties van client,
    wel luisteren naar client.

Zelf heb ik een HBO-opleiding gevolgd, waarin veel aandacht is besteed aan deze kwaliteiten. Ik heb HBO pedagogiek afgerond, een vierjarige opleiding over de opvoeding van kinderen, hoe je ouders kunt ondersteunen bij opvoedingsproblemen. Ik heb begeleidingsvaardigheden, dus die kan ik ook toepassen bij het geven van Reiki, zowel bij ouders als bij kinderen. Ik ben ingewijd in de tweede graad. Ik ben dus nog geen Master, maar Reiki kun je aan anderen geven zodra je de eerste graad hebt behaald. Het verschil zit in de kracht van de stroom, die naarmate de hoogte van de graad toeneemt. Daarnaast heeft een Master de beschikking over enkele symbolen extra, waarmee je de energie die je geeft directer kunt sturen. Maar belangrijk is: Reiki gaat altijd daarheen waar het nodig is. Een therapeut die weet hoe met een client om te gaan is daarbij ook nodig. Want ieder mens verdient de juiste begeleiding bij een proces naar geestelijke of lichamelijke genezing, omdat daar emoties bij los kunnen komen die goed opvangen dienen te worden.

Als laatste belangrijk punt bij een therapeut kan ik de vijf principes van Reiki noemen, die ook uitgelegd staan onder het kopje Traditie. De principes zijn namelijk een belangrijk deel van de levensvisie die bij Reiki hoort. Een Reiki therapeut zou mijns inziens veel aandacht aan deze principes horen te besteden. Met de principes in je achterhoofd leef je volgens hogere waarden en normen en dat past bij een levenswijze waarin je anderen wilt helpen. Ikzelf probeer ze in mijn leven in te bedden, zodat ik mijzelf spiritueel kan ontwikkelen, met veel respect een ander tegemoet zal kunnen treden, en eerbied voor het leven kan hebben.

Last modified: Sunday, 23-Oct-2005 12:23:39 CEST
© 2002, M. Sprenger